Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 27.03.2020 Obwieszczeni: w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla działki nr geod. 300/30 położonej w 04 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie, gm. Kowalewo Pomorskie dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą Burmistrz Miasta Kowalewa Pomorskiego zawiadamia iż nie jest możliwe załatwienie opisanej sprawy w terminie Szczegóły
Artykuł 27.03.2020 PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 10 MAJA 2020 R. Szczegóły
Artykuł 25.03.2020 XVII Sesja Rady Miejskiej w dniu 26 marca 2020 roku nie odbędzie się Szczegóły
Artykuł 23.03.2020 Zapytanie ofertowe na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie w 2020 roku Szczegóły
Artykuł 20.03.2020 XVII Sesja Rady Miejskiej Szczegóły
Artykuł 20.03.2020 Projekty uchwał XVII sesji Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Artykuł 19.03.2020 Zaproszenie do składania ofert: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów budowlanych budynków mieszkalnych, mieszkalnych z częścią usługową i gospodarczych zarządzanych przez Zamawiającego oraz budynków należących do zamawiającego związanych z działalnością (biurowy, warsztatowy, magazynowy) Szczegóły
Artykuł 19.03.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „ Budowie Elektrowni Fotowoltaicznej PV SIERAKOWO o mocy do 1,0 MW i powierzchni do 2,0 ha , trafostacji, przyłącza do linii S/N, konwerterów, inwerterów, dróg wewnętrznych, okablowania, ogrodzenia, itp., na działce 201 położonej w obrębie ewidencyjnym 0017 Sierakowo, gmina Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
Artykuł 17.03.2020 Ogłoszenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę (część działki nr 82/2-Pluskowęsy, działki nr 30/1,30/2,30/3-01 obręb ewidencyjny miasta Kowalewo Pomorskie, działka nr 19-obręb ewidencyjny Bielsk) Szczegóły
Artykuł 16.03.2020 Obwieszczenie: … na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia 125 PE wraz z przyłączami 32 PE do budynków jednorodzinnych o numerach adresowych 15, 16, 16A, 17 i 19 w Szychowie, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 13.03.2020 Ogłoszenie Burmistrza Miasta w Kowalewie Pomorskim z dnia 12.03.2020 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę (cz. dz. nr 39/2, 01 obręb ewidencyjny miasta Kowalewo Pomorskie) Szczegóły
Akty prawne 12.03.2020 Zarządzenie nr 28/2020 w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kasowej w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Artykuł 12.03.2020 Informacja o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych Szczegóły
Przetargi 06.03.2020 Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na oddanie nieruchomości w dzierżawę oznaczonej jako działka numer geod. 98 o pow. 1561 m², położonej w 03 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie, wpisana do księgi wieczystej T01G/00015616/7 Szczegóły
Akty prawne 06.03.2020 Uchwała Nr XVI/128/20 w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Wielkie Rychnowo w gminie Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 06.03.2020 Uchwała Nr XVI/127/20 w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Wielkie Rychnowo w gminie Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 06.03.2020 Uchwała Nr XVI/126/20 w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Wielkie Rychnowo w gminie Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 06.03.2020 Uchwała Nr XVI/125/20 w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej Szczegóły
Akty prawne 06.03.2020 Uchwała nr XVI/124/20 w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 6 grudnia 2019 r. Szczegóły
Akty prawne 06.03.2020 Uchwała nr XVI/123/20 w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 2 grudnia 2019 r. Szczegóły
« 1 2 3 126 127 »