Budżet gminy

Typ Data Tytuł
Artykuł 26.04.2021 Sprawozdanie Rb-Z za I kwartał 2021 Szczegóły
Artykuł 26.04.2021 Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał Szczegóły
Artykuł 26.04.2021 Uchwała Nr 3/S/2021 Składu Orzekającego Nr 14 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 19 kwietnia 2021 roku w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Szczegóły
Artykuł 12.04.2021 Sprawozdanie Rb-Z za IV kwartał 2020 Szczegóły
Artykuł 03.02.2021 Uchwała Nr 10/D/2020 Składu Orzekającego Nr 14 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Szczegóły
Artykuł 03.02.2021 Uchwała Nr 10/Kd/2021 Składu Orzekającego Nr 14 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Szczegóły
Artykuł 10.12.2020 Uchwała Nr 5/WPF/2020 Składu Orzekającego Nr 14 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 7 grudnia 2020 roku w sprawie wydania opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2035 Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 10.12.2020 Uchwała Nr 5/P/2020 Składu Orzekającego Nr 14 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 7 grudnia 2020 roku w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 10.12.2020 Uchwała Nr 5/Dpr/2020 Składu Orzekającego Nr 14 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 7 grudnia 2020 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Kowalewo Pomorskie na 2021 rok Szczegóły
Artykuł 26.10.2020 Informacja o wykonaniu budżetu za III kwartał Szczegóły
Artykuł 26.10.2020 Sprawozdanie Rb-Z za III kwartał 2020 Szczegóły
Artykuł 01.10.2020 Uchwała Nr 21/WPF/2019 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie wydania opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020- 2035 Szczegóły
Artykuł 01.10.2020 Uchwała Nr 21/P/2019 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 31.07.2020 Informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał Szczegóły
Artykuł 31.07.2020 Sprawozdanie Rb-Z za II kwartał 2020 Szczegóły
Artykuł 03.07.2020 Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał Szczegóły
Artykuł 03.07.2020 Sprawozdanie Rb-Z za I kwartał 2020 Szczegóły
Artykuł 03.07.2020 Uchwała Nr 17/S/2020 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22.04.2020 roku w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Szczegóły
Artykuł 03.07.2020 Uchwała Nr 19/Kd/2020 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu w latach 2020-2035 Szczegóły
Artykuł 24.06.2020 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Kowalewo Pomorskie za 2019r. Szczegóły