Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2020-03-27 19:47:37 Obwieszczeni: w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla działki nr geod. 300/30 położonej w 04 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie, gm. Kowalewo Pomorskie dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą Burmistrz Miasta Kowalewa Pomorskiego zawiadamia iż nie jest możliwe załatwienie opisanej sprawy w terminie Szczegóły
2 2020-03-27 09:59:24 PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 10 MAJA 2020 R. Szczegóły
3 2020-03-25 15:13:40 XVII Sesja Rady Miejskiej w dniu 26 marca 2020 roku nie odbędzie się Przewodniczący Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim informuje, że w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.… Szczegóły
4 2020-03-23 18:29:00 Zapytanie ofertowe na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie w 2020 roku Szczegóły
5 2020-03-20 14:07:32 XVII Sesja Rady Miejskiej Przewodniczący Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim informuje, że 26 marca br. o godzinie 14:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim ul. Konopnickiej 13, odbędzie się XVII Sesja Rady… Szczegóły
6 2020-03-20 14:03:18 Projekty uchwał XVII sesji Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
7 2020-03-19 14:42:26 Zaproszenie do składania ofert: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów budowlanych budynków mieszkalnych, mieszkalnych z częścią usługową i gospodarczych zarządzanych przez Zamawiającego oraz budynków należących do zamawiającego związanych z działalnością (biurowy, warsztatowy, magazynowy) Szczegóły
8 2020-03-19 14:36:26 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „ Budowie Elektrowni Fotowoltaicznej PV SIERAKOWO o mocy do 1,0 MW i powierzchni do 2,0 ha , trafostacji, przyłącza do linii S/N, konwerterów, inwerterów, dróg wewnętrznych, okablowania, ogrodzenia, itp., na działce 201 położonej w obrębie ewidencyjnym 0017 Sierakowo, gmina Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
9 2020-03-17 16:30:17 Ogłoszenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę (część działki nr 82/2-Pluskowęsy, działki nr 30/1,30/2,30/3-01 obręb ewidencyjny miasta Kowalewo Pomorskie, działka nr 19-obręb ewidencyjny Bielsk) Szczegóły
10 2020-03-16 16:27:51 Obwieszczenie: ... na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia 125 PE wraz z przyłączami 32 PE do budynków jednorodzinnych o numerach adresowych 15, 16, 16A, 17 i 19 w Szychowie, gm. Kowalewo Pomorskie Szczegóły
11 2020-03-13 12:54:30 Ogłoszenie Burmistrza Miasta w Kowalewie Pomorskim z dnia 12.03.2020 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę (cz. dz. nr 39/2, 01 obręb ewidencyjny miasta Kowalewo Pomorskie) Szczegóły
12 2020-03-12 14:30:33 Zarządzenie nr 28/2020 w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kasowej w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
13 2020-03-12 07:55:40 Informacja o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych Szczegóły
14 2020-03-06 13:30:26 Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na oddanie nieruchomości w dzierżawę oznaczonej jako działka numer geod. 98 o pow. 1561 m², położonej w 03 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie, wpisana do księgi wieczystej T01G/00015616/7 Szczegóły
15 2020-03-06 13:05:00 Uchwała Nr XVI/128/20 w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Wielkie Rychnowo w gminie Kowalewo Pomorskie Szczegóły
16 2020-03-06 13:00:34 Uchwała Nr XVI/127/20 w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Wielkie Rychnowo w gminie Kowalewo Pomorskie Szczegóły
17 2020-03-06 12:45:36 Uchwała Nr XVI/126/20 w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Wielkie Rychnowo w gminie Kowalewo Pomorskie Szczegóły
18 2020-03-06 12:38:02 Uchwała Nr XVI/125/20 w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej Szczegóły
19 2020-03-06 12:34:07 Uchwała nr XVI/124/20 w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 6 grudnia 2019 r. Szczegóły
20 2020-03-06 12:27:19 Uchwała nr XVI/123/20 w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 2 grudnia 2019 r. Szczegóły
« 1 2 3 4 125 126 127 »