Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 05.03.2020 Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Szczegóły
Artykuł 05.03.2020 Informacja o uprawnieniach, upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Szczegóły
Artykuł 05.03.2020 Zaproszenie do składania ofert na usługi kominiarskie wykonywane będą w budynkach mieszkalnych zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kowalewie Pom. Szczegóły
Artykuł 04.03.2020 Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w marcu 2020r. Szczegóły
Artykuł 04.03.2020 Obwieszczenie: wszczęto postępowanie na wniosek Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania wraz z niezbędną przebudową istniejących warsztatów mechanicznych na warsztaty gastronomiczne znajdujące się w budynku Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim przy ulicy Odrodzenia 8, realizacja inwestycji na działce o nr geod. 55/2, obręb ewidencyjny 03 miasta Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 04.03.2020 Zarządzenie Nr 30/2020 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze I przetargu pisemnego nieograniczonego samochodów specjalnych strażackich Szczegóły
Akty prawne 04.03.2020 Zarządzenie Nr 29/2020 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze VI przetargu pisemnego nieograniczonego samochodów specjalnych strażackich Szczegóły
Zamówienia publiczne 03.03.2020 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Termomodernizacja budynku techniczno-socjalnego na oczyszczalni ścieków w Kowalewie Pomorskim Szczegóły
Zamówienia publiczne 03.03.2020 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody Piątkowo Szczegóły
Zamówienia publiczne 03.03.2020 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Stacji Uzdatniania Wody Mariany Szczegóły
Artykuł 02.03.2020 Informacja o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych Szczegóły
Artykuł 02.03.2020 ZAWIADOMIENIE o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy: postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa w obrębie Wielka Łąka na działce 1/27, w gminie Kowalewo Pomorskie elektrowni fotowoltaicznej składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzysząca, w tym przyłączami energetycznymi i stacjami transformatorowymi”, nie zostanie zakończone w terminie określonym w art. 35 Kpa Szczegóły
Artykuł 02.03.2020 ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji: zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji znak OŚRIEG.6220.34.2019 z dnia 28.02.2020r. odmawiającej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Zabudowie odnawialnych źródeł energii (OZE) polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej – urządzeń infrastruktury technicznej w postaci wolnostojących ogniw fotowoltaicznych o łącznej max. mocy produkowanej energii elektrycznej do 1,8 MW, wraz z inwerterami oraz stacją transformatorową 15/0,4 kV realizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 17/14 – obręb 0022 – Wielkie Rychnowo w miejscowości Wielkie Rychnowo, gmina Kowalewo Pomorskie”, ze względu na niezgodność lokalizacji ww. przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczegóły
Artykuł 02.03.2020 Zawiadomienie o wydaniu decyzji: podaje do publicznej wiadomości informację,że w dniu 28.02.2020r. została wydana decyzja Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie znak OŚRiEG.6220.34.2019 odmawiająca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Zabudowie odnawialnych źródeł energii (OZE) polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej –urządzeń infrastruktury technicznej w postaci wolnostojących ogniw fotowoltaicznych o łącznej max. mocy produkowanej energii elektrycznej do 1,8 MW, wraz z inwerterami oraz stacją transformatorową 15/0,4 kV realizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 17/14 –obręb 0022 –Wielkie Rychnowo w miejscowości Wielkie Rychnowo, gmina Kowalewo Pomorskie”, ze względu na niezgodność lokalizacji ww. przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczegóły
Artykuł 02.03.2020 ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji: zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji znak OŚRIEG.6220.33.2019 z dnia 28.02.2020r. odmawiającej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „ Zabudowie odnawialnych źródeł energii (OZE) polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej – urządzeń infrastruktury technicznej w postaci wolnostojących ogniw fotowoltaicznych o łącznej max. mocy produkowanej energii elektrycznej do 1 MW, wraz z inwerterami oraz stacją transformatorową 15/0,4 kV realizowanego na działkach o numerze ewidencyjnym 30 i 31 – obręb 0022 – Wielkie Rychnowo w miejscowości Wielkie Rychnowo, gmina Kowalewo Pomorskie ”, ze względu na niezgodność lokalizacji ww. przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczegóły
Artykuł 02.03.2020 Zawiadomienie o wydaniu decyzji: podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 28.02.2020r. została wydana decyzja Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie znak OŚRiEG.6220.33.2019 odmawiająca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Zabudowie odnawialnych źródeł energii (OZE) polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej –urządzeń infrastruktury technicznej w postaci wolnostojących ogniw fotowoltaicznych o łącznej max. mocy produkowanej energii elektrycznej do 1 MW, wraz z inwerterami oraz stacją transformatorową 15/0,4 kV realizowanego na działkach o numerze ewidencyjnym 30 i 31 –obręb 0022 –Wielkie Rychnowo w miejscowości Wielkie Rychnowo, gmina Kowalewo Pomorskie”, ze względu na niezgodność lokalizacji ww. przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczegóły
Artykuł 26.02.2020 Zawiadomienie o wydaniu decyzji: podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 26.02.2020r. została wydana decyzja Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie znak OŚRiEG.6220.17.2019 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce o nr ewidencyjnym 294 obręb Zapluskowęsy, gmina Kowalewo Pomorskie” Szczegóły
Akty prawne 25.02.2020 Zarządzenie nr 145/2019 w sprawie przyjęcia Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim, Targowiska Miejskiego „MÓJ RYNEK” w Kowalewie Pomorskim oraz Remizo-świetlicy w Srebrnikach Szczegóły
Akty prawne 24.02.2020 Zarządzenie nr 23/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 24.02.2020 Zarządzenie nr 17/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2020 rok Szczegóły
« 1 2 3 4 5 126 127 »