Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 06.03.2020 Uchwała nr XVI/122/20 w sprawie zmian w Statucie Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 06.03.2020 Uchwała nr XVI/121/20 w sprawie zarządzenia terminu przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Napole Szczegóły
Akty prawne 06.03.2020 Uchwała nr XVI/120/20 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kowalewo Pomorskie, w roku szkolnym 2019/2020 do zwrotu kosztów przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych Szczegóły
Akty prawne 06.03.2020 Uchwała nr XVI/119/20 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na rok 2020 Szczegóły
Akty prawne 06.03.2020 Uchwała nr XVI/118/20 w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 06.03.2020 Uchwała nr XVI/117/20 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rady Miejskiej Szczegóły
Akty prawne 06.03.2020 Uchwała nr XVI/116/20 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 Szczegóły
Akty prawne 06.03.2020 Uchwała Nr XVI/115/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2020-2035 Szczegóły
Akty prawne 06.03.2020 Zarządzenie nr 35/2020 w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości oznaczonej nr geod. 39/2, położonej w 01 obrębie ewidencyjnym miasta Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Artykuł 05.03.2020 Dopisanie do spisu wyborców Szczegóły
Artykuł 05.03.2020 Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania Szczegóły
Artykuł 05.03.2020 Głosowanie przez pełnomocnika Szczegóły
Artykuł 05.03.2020 Informacja dotycząca udostępnienia spisu wyborców w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Szczegóły
Artykuł 05.03.2020 Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Szczegóły
Artykuł 05.03.2020 Informacja o uprawnieniach, upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Szczegóły
Artykuł 05.03.2020 Zaproszenie do składania ofert na usługi kominiarskie wykonywane będą w budynkach mieszkalnych zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kowalewie Pom. Szczegóły
Artykuł 04.03.2020 Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w marcu 2020r. Szczegóły
Artykuł 04.03.2020 Obwieszczenie: wszczęto postępowanie na wniosek Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania wraz z niezbędną przebudową istniejących warsztatów mechanicznych na warsztaty gastronomiczne znajdujące się w budynku Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim przy ulicy Odrodzenia 8, realizacja inwestycji na działce o nr geod. 55/2, obręb ewidencyjny 03 miasta Kowalewo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 04.03.2020 Zarządzenie Nr 30/2020 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze I przetargu pisemnego nieograniczonego samochodów specjalnych strażackich Szczegóły
Akty prawne 04.03.2020 Zarządzenie Nr 29/2020 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze VI przetargu pisemnego nieograniczonego samochodów specjalnych strażackich Szczegóły
« 1 2 3 4 126 127 »